Hjem

Inntrøndelagen er ei tidligere venstreavis som kom ut i perioden 1900-1940. LL Inntrøndelagen er idag ett av tre eierselskap som gir ut Trønder-Avisa.

 

Formålet til selskapet er definert i vedtektene §2:


L/L Inntrøndelagen utgjev Trønder-Avisa i samarbeid med AS Nord-Trøndelag. Ved sin valte politiske redaktør, jfr. Vedtektenes § 7a., skal L/L Inntrøndelagen gjennom avisa fremje programmet for Norges Venstrelag, for å fremje nasjonale og sosiale framgangsoppgåver, såleis og arbeide for norsk mål og edruskap i landet. Endringar i dette føremålet kan ikkje gjerast utan at alle lotteigarar er samde om det.Ønsker du å selge eller kjøpe aksjer se under Lotteierinformasjon.


NYHET: Det er i dag sendt ut pr e-post/post innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 11. april 2019 kl 19.00 i lokalene til Trønder-Avisa på Steinkjer. 

Årsregnskap 2018 finner du her

Revisjonsberetning 2018 finner du her


Notat fra styret ang salg av aksjer i Trønder-Avisa finner du her


Notat fra advokat Anders Kjøren til generalforsamlingen finner du her

Inntrøndelagens utgave  10. april 1940. Den siste utgaven under eget navn ble publisert 19. april 1940.

L/L Inntrøndelagen utgjev Trønder-Avisa i samarbeid med AS Nord-Trøndelag. Ved sin valte politiske redaktør, jfr. Vedtektenes § 7a., skal L/L Inntrøndelagen gjennom avisa fremje programmet for Norges Venstrelag, for å fremje nasjonale og sosiale framgangsoppgåver, såleis og arbeide for norsk mål og edruskap i landet. Endringar i dette føremålet kan ikkje gjerast utan at alle lotteigarar er samde om det.
KONTAKT OSS:

LL inntrøndelagen

c/o Steinkjer Regnskap

Bomvegen 3

7725 Steinkjer

Org. nr. 931 301 268


Forretningsfører:

Jonny Melting


jonny@steinkjer-regnskap.no

Tlf: 980 66 801

+47 980 66 801

© Copyright. All Rights Reserved.