Lotteierinformasjon

Lotteierinformasjon

Her vil du som eier finne informasjon om selskapet:

 

  • Arv av aksjer:

I følge vedtektene skal alle aksjeoverdragelse godkjennes av styret.

  • Ved arv må alle eventuelle andre arvinger skriftlig godkjenne overføringen. Denne godkjenningen skal vedlegges søknaden om overføring.
  • I de tilfeller der lottene skal overføres til ektefelle i uskiftet bo, kreves det at uskifteattest vedlegges søknaden om overføring.

 

I henhold til Aksjeloven §4-16.2 kan samtykke ikke nektes ved eierskifte ved arv.

 

 

  • Kjøp og salg av aksjer:

I følge vedtektene skal alle aksjeoverdragelse godkjennes av styret. Selskapet har ingen rolle forøvrig i omsetning av aksjer.

Ønsker du å selge aksjer kan vi være behjelpelig med å formidle dette videre til interessenter som har tegnet seg på ei liste. Denne listen er ikke forhåndsgodkjent. Vi kan om ønskelig også kunngjøre dette på vår hjemmeside og facebookside. Pris reguleres mellom selger og kjøper. I følge vedtektene må den som kjøper bevise at man er enig i formålsparagrafen. Det er praktisert slik at kjøper må være medlem av Venstre de siste to år. Overføring skal godkjennes av styret. Ønsker du å stå på ei slik liste kontakt: jonny@steinkjer-regnskap.no

 

Alternativt har LL Inntrøndelagen fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe aksjer til kr 2500,- pr aksje.

 

 

  • Aksjer ønsket solgt:

Advokat Gran ønsker på vegne av et dødsbo, å selge 2 aksjer i LL Inntrøndelagen. Kontakt selger på jg@fjordadvokatene.no

 

 

  • Utbytte:

Det blir ikke utbetalt utbytte for 2016

 

 

  • Ligningsverdi pr aksje:

For 2017: kr 3677,28

 

 

  • Protokoll til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene Hans Martin Storø, Aslak Ravlo og Kjetil Ravlo (til sammen 183 lotter, 12,2 % av lottmedelen) har fremmet krav om ekstraordinært lotteiermøte i LL Inntrøndelagen i henhold til aksjelovens §5-6.2.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 19/6 kl 19.00 i Trønder-Avisas lokaler. Her finner du protokoll fra møtet:

 

KONTAKT OSS:

LL inntrøndelagen

c/o Steinkjer Regnskap

Hamnegata 33

7714 Steinkjer

Org. nr. 931 301 268

+47 982 50 229

 

Forretningsfører:

Jonny Melting

 

jonny@steinkjer-regnskap.no

Tlf: 982 50 229

© Copyright. All Rights Reserved.