Lotteierinformasjon

Lotteierinformasjon

Her vil du som eier finne informasjon om selskapet:


 • Arv av aksjer:

I følge vedtektene skal alle aksjeoverdragelse godkjennes av styret.

 • Ved arv må alle eventuelle andre arvinger skriftlig godkjenne overføringen. Denne godkjenningen skal vedlegges søknaden om overføring.
 • I de tilfeller der lottene skal overføres til ektefelle i uskiftet bo, kreves det at uskifteattest vedlegges søknaden om overføring.


I henhold til Aksjeloven §4-16.2 kan samtykke ikke nektes ved eierskifte ved arv. • Kjøp og salg av aksjer:

I følge vedtektene skal alle aksjeoverdragelse godkjennes av styret. Selskapet har ingen rolle forøvrig i omsetning av aksjer.

Ønsker du å selge aksjer kan vi være behjelpelig med å formidle dette videre til interessenter som har tegnet seg på ei liste. Denne listen er ikke forhåndsgodkjent. Vi kan om ønskelig også kunngjøre dette på vår hjemmeside og facebookside. Pris reguleres mellom selger og kjøper. I følge vedtektene må den som kjøper bevise at man er enig i formålsparagrafen. Det er praktisert slik at kjøper må være medlem av Venstre de siste to år. Overføring skal godkjennes av styret. Ønsker du å stå på ei slik liste kontakt: jonny@steinkjer-regnskap.no


Alternativt har LL Inntrøndelagen fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe aksjer til kr 2500,- pr aksje.


 • Ligningsverdi pr aksje:

For 2018: kr 2118,64
  KONTAKT OSS:

  LL inntrøndelagen

  c/o Steinkjer Regnskap

  Bomvegen 3

  7725 Steinkjer

  Org. nr. 931 301 268


  Forretningsfører:

  Jonny Melting


  jonny@steinkjer-regnskap.no

  Tlf: 980 66 801

  +47 980 66 801

  © Copyright. All Rights Reserved.