Historie

Inntrøndelagens historie

Inntrøndelagen ble startet 15. oktober 1897 av Jon Engum. I den første tiden ble avisen kalt “Mjølner”. I 1900 byttet den navn til “Indtrøndelagen” og etter ny rettskrivning i 1922 til “Inntrøndelagen”.


Noen måneder før den store bybrannen i august 1900 anskaffet Engum sitt eget trykkeri. Gleden ble kortvarig og alt gikk med i brannen. Etter bybrannen flyttet han virksomheten over til Nordsia og Grønnegate der den ble værende til 1940.

Grønne Gate på Nordsia. Inntrøndelagens gård er bak bensinstasjonen. Kilde: Koldaas/ Lilleby: Hilsen Steinkjer. Embla Forlag, 2012

Engum var utgiver og redaktør til 1909. Banksjef Wendelbo og eksportør Jakob Hellen dannet et aksjeselskap som overtok avisen i 1909. De eide avisen til 1922. I disse 13 årene var det 6 redaktører: Michael B. Olsen (1909-1912), Johs. Kjesbu (1912-1918), deretter Nils Urdal, John A. Skjefte, Bjarne Wendelbo og Edvard Vekre.   


I 1921 drøftet en del interesserte venstremenn å få et avisorgan som partiet hadde rådighet over. Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg med Ola Five i spissen. Tilbudet på 250 000 ble for høyt for de interesserte. Tilfeldighetene gjorde at krisen i bankvesenet i 1920 årene gjorde at Steinkjær Privatbank måtte innstille driften i 1922 og det gamle Indtrøndelagen gikk som følge av dette konkurs. En del venstremenn kjøpte boet og det ble utsendt en aksjeinnbydelse til start av LL Inntrøndelagen. Selskapet ble stiftet 4. januar 1923. Aksjekapitalen var på kr 50 000. Den første styreformann var Paul Ravlo. I 1933 ble det vedtatt å opprette et representantskap. I 1922 ble A. Hjellbakke ansatt som redaktør. Han ble sittende til 1926, da Olav Hougen overtok. Han ble avsatt i 1942 av nazistene.

Utgave av Fellesavisa 21. mars 1942. Trolig den avisa som gjorde at redaktørene Hougen og Kjesbu ble arrestert. Grunnen var  et innrykk fra menighetsrådene om 50 års-jubileumet til Blix-salmene. Sønnen til Elias Blix var Ragnvald Blix kjent for sine antinazistiske tegninger under krigen.

Redaktører i Trønder-Avisa/ Fellesavisa

Steinkjer ble bombet 21. april 1940. Olav Hougen tok da initiativet til å gi ut ei fellesavis sammen med A/S Nord-Trøndelag og redaktør Johannes Kjesbu. Den første utgave av “Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen” eller “Fellesavisa” som den het på folkemunne, ble utgitt 29. mai 1940.

Hougen døde i 1943 og Kjesbu kom tilbake som redaktør i 1945 (i en alder av 81 år) og var redaktør ut året 1949.


Det midlertidige krigssamarbeidet ble varig. Den 15. september 1952 endret avisa navnet til Trønder-Avisa. Trønder-Avisa videreførte de opprinnelige avisenes partipolitiske tilhørighet, og var et organ for Bondepartiet (Senterpartiet) og Venstre. Intensjonen var å ha to likestilte, politiske redaktører. Dette ble en realitet i 1959. 
I denne perioden ansatte eierselskapene hver sine redaktører.


Splittelsen av Venstre i 1972 førte til utfordringer i LL Inntrøndelagen. Før splittelsen hadde Thorbjørn Wale fått permisjon fra avisa til å lede en offentlig videreutdanning av journalister. Fritjov Øverland ble ansatt som vikar. Utlysningstekst og overføringa av en stor aksjepost (196 aksjer) fra Jo Five gjorde at styret ble kastet i 1973. Aksjeposten til Jo Five ble transportert tilbake og solgt til Dagbladet i 1989.

I 1996 ble Trønder-Avisa partipolitiske uavhengig. Fra da har det vært en sjefredaktør.

Olav Hougen

29. mai 1940 – 6. juni 1942

Johannes Kjesbu

29. mai 1940 – 6. juni 1942, 1945 til 1949

(Sverre Johnsen)

(1942 - 1944)

(Kjell Saxvik)

(1944 - 1945)

Arnulf Juul-Wedde

1. januar 1950 – 1959

Thorbjørn Wale (V)

21. april 1959 – 1972

Gregaar Rekaa (Sp)

Desember 1959 – 1979

Fritjov Øverland (V)

1972 – 1978 (konstituert fra høsten 1972)

Karl R. Ertsaas (V)

1979 til 1985

Paul Ola Kjerkreit (V)

1986 til 1996

Johannes Brandtzæg (Sp)

1979 til 1996

Hans Brattås

1996 til 1998

Ole Erik Almlid

Konstituert høsten 1998

Knut Grenstad

1998 til 2001

Arnulf Gotvasli

Konstituert 2001

Arve Løberg

24.10.2001-22.09.2015

John Arne Moen

Fra 23.09.2015

Thorbjørn Wale ble redaktør i i 1959 og har hovedæren for at avisen i hans redaktørtid utviklet seg fra å være lokalavis for Steinkjer til å bli fylkesavis for Nord-Trøndelag. Bilde hentet fra Ivar Andenæs: Ord og gjerning. IJ-forlaget 2006.

Kilder: Steinkjerleksikonet.no, styreprotokoller til Inntrøndelagen og Inntrøndelagens jubileumsnummer 15.oktober 1937.

Det midlertidige krigssamarbeidet ble varig. Den 15. september 1952 endret avisa navnet til Trønder-Avisa. Trønder-Avisa videreførte de opprinnelige avisenes partipolitiske tilhørighet, og var et organ for Bondepartiet (Senterpartiet) og Venstre. Intensjonen var å ha to likestilte, politiske redaktører.
KONTAKT OSS:

LL inntrøndelagen

c/o Steinkjer Regnskap

Bomvegen 3

7725 Steinkjer

Org. nr. 931 301 268

hulda.tronstad@gmail.com

                   99 26 18 16


© Copyright. All Rights Reserved.