Hjem

Inntrøndelagen er ei tidligere venstreavis som kom ut i perioden 1900-1940. LL Inntrøndelagen er idag ett av tre eierselskap som gir ut Trønder-Avisa.

 

Formålet til selskapet er definert i vedtektene §2:


L/L Inntrøndelagen utgjev Trønder-Avisa i samarbeid med AS Nord-Trøndelag. Ved sin valte politiske redaktør, jfr. Vedtektenes § 7a., skal L/L Inntrøndelagen gjennom avisa fremje programmet for Norges Venstrelag, for å fremje nasjonale og sosiale framgangsoppgåver, såleis og arbeide for norsk mål og edruskap i landet. Endringar i dette føremålet kan ikkje gjerast utan at alle lotteigarar er samde om det.Ønsker du å selge eller kjøpe aksjer se under Lotteierinformasjon.


NYHET: Det er i dag sendt ut pr e-post/post innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 11. april 2019 kl 19.00 i lokalene til Trønder-Avisa på Steinkjer. 

Årsregnskap 2018 finner du her

Revisjonsberetning 2018 finner du her


Notat fra styret ang salg av aksjer i Trønder-Avisa finner du her


Notat fra advokat Anders Kjøren til generalforsamlingen finner du her


Protokoll fra generalforsamling 11. april 2019 ligger her

Innkalling til ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2020

Inntrøndelagens utgave  10. april 1940. Den siste utgaven under eget navn ble publisert 19. april 1940.

L/L Inntrøndelagen utgjev Trønder-Avisa i samarbeid med AS Nord-Trøndelag. Ved sin valte politiske redaktør, jfr. Vedtektenes § 7a., skal L/L Inntrøndelagen gjennom avisa fremje programmet for Norges Venstrelag, for å fremje nasjonale og sosiale framgangsoppgåver, såleis og arbeide for norsk mål og edruskap i landet. Endringar i dette føremålet kan ikkje gjerast utan at alle lotteigarar er samde om det.
KONTAKT OSS:

LL inntrøndelagen

c/o Steinkjer Regnskap

Bomvegen 3

7725 Steinkjer

Org. nr. 931 301 268

vidarnilsen@gmail.com


                   932 83 326

© Copyright. All Rights Reserved.